Gudstjänst – Richard Svensson – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Richard Svensson Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Richard Svensson predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!

Gudstjänst – Mia Espersson – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Mia Espersson Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Mia Espersson predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!

Gudstjänst – Susanne Anevik – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Susanne Anevik Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Susanne Anevik predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!

Gudstjänst – Tomas Åkesson – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Tomas Åkesson Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Tomas Åkesson predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!

Gudstjänst – Daniel Göstason – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Daniel Göstason Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Daniel Göstason predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!

Gudstjänst – Mattias Jeppsson – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Mattias Jeppsson Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Mattias Jeppsson predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!

Gudstjänst – Per Anevik – OBS! Endast via Facebook/YouTube!

Online via Facebook/Youtube

Gudstjänst - Per Anevik Vi firar Gudstjänst tillsammans online! Per Anevik predikar. Gudstjänsten hålls endast live via Facebook eller YouTube:www.facebook.com/EFSkyrkanHorby EFS-kyrkan Hörby - YouTube Välkomna!