Podcast/Video/Live

Vi Live-sänder numera våra gudstjänster via Facebook:

Vi Live-sänder även via Youtube:

Du kan även se gudstjänsterna i efterhand både på Facebook och Youtube.

 

Här visas senast publicerade podcast från EFS-kyrkan Hörby:

Här visas tidigare podcasts från EFS-kyrkan Hörby i datumordning: