Vår kyrka

Vår kyrka

Ingen livesändning på Facebook 28/6.

På söndag 28/6 kl 18:00 är det Gudstjänst som vanligt där Mia Espersson kommer att predika för oss. Tyvärr kommer det inte finnas möjlighet att delta via någon livesändning på

Read More »
Vår kyrka

Nya riktlinjer för våra evenemang

Enligt beslut från styrelsen höjs från och med söndag 7/6 begränsningen för antalet mötesbesökare från 35 till 50, vilket uppfyller de myndighetskrav som gäller. Samtidigt vill vi fortsatt uppmana alla

Read More »
Vår kyrka

Gemenskapsdag i Karnas Backe 10/5

Söndagen den 10/5 har vi på nytt gemenskapsdag i Karnas backe. Vi träffas kl. 11:00 i Karnas Backe. Vi har lite uteaktiviteter, andakt och alla tar med sin egen fika.

Read More »
Vår kyrka

Livesända Gudstjänster via Facebook!

Om du av olika anledningar inte kan komma på gudstjänsten erbjuder vi nu livesändning från våra gudstjänster på vår Facebook-sida; www.facebook.com/EFSkyrkanHorby Om du inte har ett Facebook-konto, så ska det

Read More »
Vår kyrka

Aktuella riktlinjer för våra evenemang

För samtliga evenemang/gudstjänster gäller att vi begränsar antalet mötesbesökare till 35 eftersom kyrkans utrymme är begränsat och vi vill undvika trängsel. Fikat i samband med våra gudstjänster är inställt. Samtidigt

Read More »
Vår kyrka

Gemenskapsdag i Karnas Backe

Då vi fått ställa in församlingshelgen väljer vi nu att ha uteaktivitet i Karnas backe. Vi träffas på söndag den 19/4 kl. 11:00 i Karnas Backe. Vi har lite uteaktiviteter,

Read More »
Vår kyrka

Livesänd Gudstjänst via Facebook!

Vi har nu undersökt möjligheten för livesändning och provkört det med gott resultat. På söndag 5/4 kl 17:00 kommer vi därmed att kunna erbjuda livesändning från Gudstjänsten på vår Facebook-sida;

Read More »