Vår kyrka

EFS-kyrkan Hörby

Vår vision är att vara en kyrka som förändrar världen!
Vi vill vara en gemenskap där människor i Hörby får möjlighet att lära känna Jesus Kristus och växa i sin tro. Vi är en kristen församling, med Jesus i centrum, öppen för alla! Vi vill vara en kyrka dit man kan komma med sina funderingar och tankar kring livet. En kyrka med en varm och äkta gemenskap som vi hoppas att du ska trivas i.

Vi är en del av EFS som är är en rikstäckande organisation som är indelad i sju geografiska distrikt/regioner samt ett rikskansli i Uppsala. EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

VÄLKOMMEN!

Vi vill vara en kyrka som...

Styrelsen

blank-profile-picture-973460_640

Marcus Stenberg

Ordförande

blank-profile-picture-973460_640

Susanne Anevik

Vice ordförande

blank-profile-picture-973460_640

Jenny Axell

Sekreterare

blank-profile-picture-973460_640

Andreas Göstason

KASSÖR

blank-profile-picture-973460_640

Tomas Åkesson

LEDAMOT

blank-profile-picture-973460_640

Daniel Lindberg

Ledamot

blank-profile-picture-973460_640

Daniel Göstason

ERSÄTTARE

blank-profile-picture-973460_640

Mattias Jeppsson

ERSÄTTARE