OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nytt styrelsebeslut: Gudstjänster hålls men med max 50 personer!

Enligt nytt beslut från EFS-kyrkan i Hörbys styrelse kommer Gudstjänster att hållas framöver men med maximalt 50 personer, enligt myndigheternas restriktioner.

Utglesning av stolarna i lokalen har skett. Anslag om handtvätt är uppsatta på strategiska platser.

När det gäller servering så kommer en enklare sådan att erbjudas på ett sådant sätt som bedöms säkert, enligt myndigheternas rekommendationer.

Sedan gäller naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så är du en person i riskgruppen eller du inte är frisk så ska du stanna hemma.

Vi kommer att undersöka möjligheter att sända Gudstjänsterna via Internet. Information om detta kommer framöver.

Håll dig uppdaterad om programmet via vår hemsida där den senaste informationen finns!

Gud välsigne dig och välkommen till våra Gudstjänster!