karnas_backe

Gemenskapsdag i Karnas Backe

Då vi fått ställa in församlingshelgen väljer vi nu att ha uteaktivitet i Karnas backe. Vi träffas på söndag den 19/4 kl. 11:00 i Karnas Backe. Vi har lite uteaktiviteter, andakt och alla tar med sin egen fika. Möjlighet till grill finns.

Välkomna!