virus-4937553_1920

Aktuella riktlinjer för våra evenemang

För samtliga evenemang/gudstjänster gäller att vi begränsar antalet mötesbesökare till 35 eftersom kyrkans utrymme är begränsat och vi vill undvika trängsel. Fikat i samband med våra gudstjänster är inställt.

Samtidigt vill vi uppmana alla som har sjukdomssymptom och/eller tillhör en riskgrupp att stanna hemma.

Våra gudstjänster kommer även att sändas live via vår Facebook-sida: www.facebook.com/EFSkyrkanHorby

Ta hand om dig! Gud välsigne dig!