spring-276014_1920

Gemenskapsdag i Karnas Backe 10/5

Söndagen den 10/5 har vi på nytt gemenskapsdag i Karnas backe. Vi träffas kl. 11:00 i Karnas Backe. Vi har lite uteaktiviteter, andakt och alla tar med sin egen fika. Möjlighet till grill finns.

Välkomna!