Dan Johansson

Israelkväll med Dan Johansson

Välkommen

till

Israelkväll

Onsdagen den 6 oktober kl 19.00
EFS kyrkan, Kungsgatan 18, Hörby

Vi får lyssna till
Dan Johansson,  Israels vänner.
” Israels betydelse i Guds frälsningsplan för världen

Israels vänners lokalgrupp, mellan Skåne
Kontakt:   Gunnel o Ingvar  Åkesson, Osbyholm
Ev. frågor   tel. 072 7342522