covid-19-4960254_1920

Restriktioner hävs

Regeringen meddelade under en presskonferens 3 februari att i stort sett samtliga Coronarestriktioner slopas från och med den 9 februari.

Grunden till beslutet att lätta på restriktionerna är att Covid-19 inte längre anses vara en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

I stort sett alla restriktioner slopas från och med den 9 februari vilket bland annat innebär att kyrkan inte längre behöver begränsa sig gällande antalet deltagare i gudstjänsten. Det behövs inte längre några särskilda avstånd mellan sällskapen och nattvardsfirandet kan återgå till det normala igen.

Vi hälsar alla välkomna att fira gudstjänst på plats i EFS-kyrkan Hörby!