Välkommen på gudstjänst! Söndag 5/4 kl. 17, Richard Svensson predikar.

Välkommen på gudstjänst på söndag (5/4) kl 17. Richard Svensson predikar. Vi begränsar antalet mötesbesökare till 35 eftersom kyrkans utrymme är begränsat och vi vill undvika trängsel. Fikat är inställt. …