funday-27

Välkommen på gudstjänst! Söndag 5/4 kl. 17, Richard Svensson predikar.

Välkommen på gudstjänst på söndag (5/4) kl 17. Richard Svensson predikar.

Vi begränsar antalet mötesbesökare till 35 eftersom kyrkans utrymme är begränsat och vi vill undvika trängsel. Fikat är inställt.

Samtidigt vill vi uppmana alla som har sjukdomssymptom och/eller tillhör en riskgrupp att stanna hemma.

Mötet kommer även att sändas live via vår Facebook-sida: www.facebook.com/EFSkyrkanHorby

Vi önskar alla Guds välsignelse och beskydd!